Esma - Giriş

Hiçbir şey yoktu, yalnız o vardı; Ezel ve Ebed Sultanı Olan Allah.

Her güzellik ve kemal sahibi kendi güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, sonsuz güzelliğin ve kemalin sahibi olan Allah da cemalini ve kemalini görmek ve göstermek istedi ve bu alemi icad etti.

Her bir mahluku nakış nakış süsledi, cemalinin ve kemalinin her türlü tecellisini bu alemde gösterdi ve seyretmek vazifesini ve şerefini insana yükledi. İşte insanın yaratılışının gayesi, hikmeti ve bu aleme gönderiliş vazifesi bu.

Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve mahlukatta Cenab-ı Hakk'ın esmasının / isimlerinin tecellilerini görmek...

Her mahluk bir kitap; insanın vazifesi o kitaptaki isim ve sıfatları okumak. Her eser bir ayna; insanın vazifesi o aynada Cenab-ı Hakk'ı görmek ve Cenab-ı Hakk'ı bilmek...

Şşimdi Allah'ı isimleri ile tanımaya başlayalım...

Eserin Tamamı


Videoyu izle
Esma - Giriş
Videoyu izle
Allah(c.c.)
Videoyu izle
Er- Rahman
Videoyu izle
Er-Rahim
Videoyu izle
El-Melik
Videoyu izle
El-Kuddüs
Videoyu izle
El-Mü'min
Videoyu izle
Es-Selam
Videoyu izle
El-Müheymin
Videoyu izle
El-Aziz
Videoyu izle
El-Cebbar
Videoyu izle
El-Mütekebbir
Videoyu izle
El-Halık
Videoyu izle
El-Bari
Videoyu izle
El-Musavvir
Videoyu izle
El-Gaffar
Videoyu izle
El-Kahhar
Videoyu izle
El-Vehhab
Videoyu izle
Er-Rezzak
Videoyu izle
El-Fettah
Videoyu izle
El-Alim
Videoyu izle
El-Bâsıt
Videoyu izle
El-Kâbıd
Videoyu izle
El-Hâfid
Videoyu izle
Er-Râfi
Videoyu izle
El-Muiz
Videoyu izle
El-Muzil
Videoyu izle
El- Hakem
Videoyu izle
Es-Semi
Videoyu izle
El- Basir
Videoyu izle
El- Adl
Videoyu izle
El- Latif
Videoyu izle
El- Habir
Videoyu izle
El- Halim
Videoyu izle
El- Azim
Videoyu izle
El-Gafur
Videoyu izle
Eş- Şekûr